Edukativni centar

Ispis
PDF

 

Cjeloživotno učenje kao jedan od temeljnih ciljeva Bolonjskog procesa je svakako prisutan u planiranju i unapređivanju rada Univerziteta u budućem periodu. Njegovo mjesto je osigurano kroz Strategiju Univerziteta koja je predvidjela ciljeve, instrumente za ostvarivaje tih ciljeva i implementaciju cjeloživotnog učenja za što su se stvorili uslovi nakon ispunjenja ciljeva koji se odnose na uspostavljanje sistema obrazovanja na Univerzitetu kroz tri ciklusa studiranja.

S obzirom na činjenicu da je Univerzitet mlada institucija koja iskustvo stiče na vlastitim postupcima, prolazeći kroz etape razvoja postepeno i kontinuirano, prateći razvoj ciklusa od prvog stepena, drugog i od naredne akademske godine i trećeg ciklusa studiranja, nemoguće je za kratak period postojanja Univerziteta dostići sve ciljeve Bolonjskog procesa i na kvalitetan način realizirati njihovo ostvarenje.

Planirano je da se kroz Edukativni centar i aktivnosti u narednom periodu razvije koncept cjeloživotnog učenja u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno). Edukativni centar je predviđen u organizacijskoj strukturi Univerziteta kao organizaciona jedinica koja će funkcionirati na nivou Univerziteta i koja će preko programskih aktivnosti biti uvezana sa svim organizacionim jedinicama. Procedure koje će osigurati kvalitetan rad bit će provedene na nivou Univerziteta u skladu sa zakonskim pripisima i propisima Univerziteta. Na web stranici Univerziteta odvojen je prostor za javno prezentiranje i oglašavanje svih aktivnosti u rubrici Edukativni centar, www.unt.ba/edukativni-centar.

Izaberite jezik:

Croatian English French German Norwegian Portuguese Russian Turkish
 • d6086de322f98f66cc694f32ea284557_L.jpg
 • fakultet_19_20140104_1482580246.jpg
 • fakultet_16_20140104_1631847383.jpg
 • p18hsel9rg1aud1iq01drrle51faq9.jpg
 • v2.jpg
 • pravni.jpg
 • fakultet_18_20140104_1296976920.jpg
 • biblioteka.jpg
 • fakultet_23_20140104_1949029546.jpg
 • p18hsel9rg12md145b17221hp11ih8b.jpg
 • fakultet_21_20140104_1802767824.jpg
 • univerzitet.jpg
 • fakultet_17_20140104_2091488943.jpg
 • v3.jpg