Aktivnosti naučno istraživačkog ureda

Ispis
PDF

U domenu istraživanja i naučnoistraživačkog rada u proteklom periodu od osnivanja Univerziteta do danas, prioriteni zadatak bio je sagledavanje mogućnosti, kapaciteta i određivanje pravaca Univerziteta prvenstveno tražeći poticaj i mjesto za razvoj istraživanja i nauke na području BiH. Iz tih razloga se naučnoistraživački rad realizirao kroz pojedinačne projekte na organizacionim jedinicama koji predstavljaju početne korake u oblasti istraživanja i naučnoistraživačkog rada sa rezultatima koji imaju važnost ne samo sa stanovišta značaja i doprinosa istraživanja nego i daljeg usmjeravanja i određivanja pravaca djelovanja u narednom periodu.

Okvirni zakon o osnovama naučnoistraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučnoistraživačke saradnje BiH („Službeni glasnik BiH”, broj 43/09) definisao je:

 

-U članu 2, naučnoistraživačku djelatnost pod kojom se podrazumjeva sistematski stvaralački rad na usvajanju novih znanja, s ciljem podizanja općeg civilizacijskog nivoa društva i korištenja tih znanja u svim oblastima društvenog i privrednog razvoja, uključujući i razvoj tehnologije i njihovu primjenu.

-U članu 5, rezultati naučnoistraživačkog rada su: naučni i stručni rad, naučna knjiga ili monografija, orginalni naučni ili pregledni članak, naučna studija, rad objavljen u naučnom časopisu koji je dostupan međunarodnoj i domaćoj naučnoj javnosti, saopćenje ili rad objavljen u zborniku sa naučnog skupa, uvodno predavanje na naučnom skupu, objavljena naučna kritika ili polemika, leksiografska ili enciklopedijska jedinica, kartografska publikacija, magistarski i doktorski rad, nova sorta, patent, tehnička rješenja, nove metode, novi materijali, te novi tehnološki postupak.

 

Pozivajući se na navedeni član 5. Okvirnog zakona o osnovama naučnoistraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučnoistraživačke saradnje BiH, uvidom u aktivnosti koje su se realizirale na organizacionim jedinicama i na nivou Univerziteta, može se zaključiti da je Univerzitet u proteklom periodu kroz rezultate naučnoistraživačkog rada ostvarivao naučnoistraživačku djelatnost putem:

 

1.Podsticanja nastavnog osoblja i studenata na učešće u projektima na naučnim skupovima, konferencijama, simpozijima i stručnim usavršavanjima u BiH, zemljama regiona i šire.

2.Organizacijom međunarodnih simpozija, stručnih skupova i konferencija na organizacionim jedinicama.

3.Izdavanjem zbornika radova sa održanih skupova.

4.Izdavanjem Univerzitetske hronike, univerzitetskog časopisa u kojem se podstiče objavljivanje radova nastavnika, saradnika, studenata Univerziteta, www.unt.ba/univerzitetska-hronika. Časopis je indeksiran u tri svjetske baze.

5.Izdavanjem časopisa organizacionih jedinica od kojih je najznačajniji Sport Science, časopis Edukacijskog fakulteta indeksiran u svjetskim bazama, www.sposci.com.

6.Apliciranjem na projekte Federalnog ministarstva i privrednih subjekata.

 

Kao rezultat gore navedenog bilježi se učešće nastavnog osoblja i studenata organizacionih jedinica na skupovima kao i organizacija međunarodnih simpozija, konferencija, seminara i izdavanje zbornika radova i publikacija sa istih.

 

S obzirom na činjenicu da je Univerzitet visokoškolska institucija koja bilježi tek petu godinu postojanja i rada, objektivno je prihvatiti koncept postepenog kontinuiranog razvoja i u oblasti istraživanja i naučnoistraživačkog rada

Izaberite jezik:

Croatian English French German Norwegian Portuguese Russian Turkish
 • univerzitet.jpg
 • p18hsel9rg12md145b17221hp11ih8b.jpg
 • fakultet_16_20140104_1631847383.jpg
 • fakultet_17_20140104_2091488943.jpg
 • fakultet_23_20140104_1949029546.jpg
 • d6086de322f98f66cc694f32ea284557_L.jpg
 • fakultet_21_20140104_1802767824.jpg
 • v3.jpg
 • p18hsel9rg1aud1iq01drrle51faq9.jpg
 • pravni.jpg
 • biblioteka.jpg
 • v2.jpg
 • fakultet_1_20140104_1142769095.jpg
 • fakultet_19_20140104_1482580246.jpg