PROMOVISANA NOVA GENERACIJA DIPLOMANATA I MAGISTRANATA FMPE-a

Simbolika je ove godine imala imala posebnu ulogu u pripremi nove promocije diplomanata i magistranata Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku. Naime, ovogodišnja promocija novih članova akademske zajednice u BiH, generacija 2010/2011., obilježena je i otvaranjem vrata nove zgrade Fakulteta u Kiseljaku.

Uručene diplome usklađene su sa postojećom zakonskom regulativom iz visokog obrazovanja, čime je obezbijeđena potrebna prepoznatljivost i prohodnost u evropskom akademskom prostoru.

„Vi danas napuštate ovaj Univerzitet i otiskujete se u život. Stručna znanja i iskustva koja ste ovdje stekli bit će vam od pomoći, no ja se istinski nadam da smo vas naučili nekim osnovnim životnim lekcijama.

Pred vama su karijere i aktuelni trend cjeloživotnog obrazovanja će vas svakako dotaknuti. Naša je želja da obrazovanje pružimo svima i da se uklapamo u moderne trendove. Zato se danas neću pozdraviti s vama, nego ću vam poželjeti da se vratite na ovaj univerzitet – diplomanti na magistarske studije, a naši budući magistri, sutra, i na doktorske studije.“ kazao je u svom obraćanju rektor Univerziteta, prof.dr. Rasim Dacić.

Govoreći o aktuelnom trenutku u kojem se nalazi visoko obrazovanje u BiH, dekan Fakulteta, prof.dr. Zijo Veledar je istakao: „ Podjela na javne i privatne univerzitete još samo postoji u našim glavama, bolonjski proces ne poznaje javno i privatno, bolonjski proces poznaje samo kvalitet i znanje. Ukorak sa razvijenim zemljama, krenuli smo i mi, uz veliku pomoć i razumijevanje Ministarstva za obrazovanje SBK, na čemu im ovom prilikom i zahvaljujemo. Trend otvaranja privatnih visokoškolskih institucija je u usponu, što nas posebno obavezuje na stalno usavršavanje i ulaganje kako u ljudske, tako i u tehničko-tehnološke resurse.“

Svoje čestitke diplomantima i magistrantima uputio je i voditelj master i doktorskog studija na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju, prof.dr. Zećir Hadžiahmetović kao i premijer SBK gospodin Tahir Lendo.

Univerzitetska diploma otvara jedno sasvim novo poglavlje u životu, ali ona i obavezuje. Sigurni smo da će naši diplomanti i magistranti nastaviti ovim putem, putem znanja i spremno odgovoriti izazovima koji pred njima stoje, izazovima života.

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

 

 

 

 • fakultet_21_20140104_1802767824.jpg
 • p18hsel9rg12md145b17221hp11ih8b.jpg
 • v2.jpg
 • fakultet_23_20140104_1949029546.jpg
 • p18hsel9rg1aud1iq01drrle51faq9.jpg
 • fakultet_19_20140104_1482580246.jpg
 • fakultet_17_20140104_2091488943.jpg
 • d6086de322f98f66cc694f32ea284557_L.jpg
 • pravni.jpg
 • biblioteka.jpg
 • fakultet_16_20140104_1631847383.jpg
 • fakultet_1_20140104_1142769095.jpg
 • v3.jpg
 • univerzitet.jpg