Potpisan sporazum između Instituta regije Evrope (IRE) i Univerziteta u Travniku

 

small

 

 

Univerzitet u Travniku od samog osnivanja ulaže mnogo truda u razvoj međunarodne saradnje sa drugim evropskim i svjetskim institucijama. Kao rezultat toga u Beču je 28.09.2014. godine potpisan sporazum između Instituta regije Evrope (IRE), koga je zastupao prof. dr. Franz Schausberger, i Univerziteta u Travniku, koga je zastupao prof. dr. Jugoslav Jovičić.
Ugovorom je regulisana saradnja u sljedećim poljima:

 • mogućnost učešća u aktivnostima koje organizuje jedna od institucija;
 • razmjena važnih informacija koje su relevantne za drugu instituciju;
 • informisanje i prenošenje informacija vlastitim članovima od druge institucije;
 • zajednično planiranje aktivnosti i projekata koji su važni za obe institucije;
 • razmjena publikacija;
 • povezivanje institucija putem direktnog linka na web stranicama;
 • zajednička razrada programa za razmjenu pripravnika. Stažiranje (pripravnički staž) sa IRE-om traje najmanje četiri sedmice. Osim pomaganja oko svakodnevnih aktivnosti u radu Instituta, od pripravnika se očekuje vlastiti pisani rad na temu koja je relevantna IRE-u. Zadovoljavajuće performanse, kao i dobar pisani rad i prezentacija su preduslovi za izdavanje certifikata na kraju pripravničkog staža.

 

small

 

Rektor Univerziteta u Travniku, prof. dr. Rasim Dacić i predstavnik Univerziteta u Travniku ispred IRE-a, prof. dr. Jugoslav Jovičić su pozvani na drugu konferenciju koja će biti održana u Brčkom 21. i 22.10.2014. godine.


small

 • fakultet_19_20140104_1482580246.jpg
 • fakultet_23_20140104_1949029546.jpg
 • biblioteka.jpg
 • fakultet_21_20140104_1802767824.jpg
 • fakultet_1_20140104_1142769095.jpg
 • p18hsel9rg12md145b17221hp11ih8b.jpg
 • d6086de322f98f66cc694f32ea284557_L.jpg
 • v2.jpg
 • pravni.jpg
 • p18hsel9rg1aud1iq01drrle51faq9.jpg
 • univerzitet.jpg
 • fakultet_17_20140104_2091488943.jpg
 • fakultet_18_20140104_1296976920.jpg
 • fakultet_16_20140104_1631847383.jpg