FTS - Stručna posjeta tiskari 2B MultimediaPrint

Ispis
PDF


Stručna posjeta tiskari 2B MultimediaPrint


small

Dana 12.12.2012. godine, u organizaciji Fakulteta za tehničke studije Univerziteta u Travniku, realizirana je stručna posjeta studenata III godine studijskog smjera Grafičko inžinjerstvo i dizajn tiskari 2B MultimediaPrint u Novoj Biloj. U sklopu aktivnosti održavanja vježbi iz kolegija Štamparske forme i Računalna tipografija, studenti su imali stručnu prezentaciju sa sljedećim sadržajem: računalna priprema za offset tisak, sitotisak i digitalni tisak, priprema tiskovne forme za offset tisak (osvjetljavanje filmova, montaža i razvijanje offsetnih ploča), priprema tiskovne forme za sitotisak, digitalni tisak u boji i crno bijeli (A3), offset tisak na stroju Komori Sprint GS B2 dvobojni sa sistemom upravljanja predpodešavanje i podešavanje dotoka boje, radne operacije, oprema i strojevi u odjelu dorade (završna dorada grafičke galanterije).

Srdačan prijem i osiguranje uvjeta za kvalitetan prikaz praktične prezentacije omogućio je direktor i vlasnik štamparije 2B MultimediaPrint, gosp. Anto Bilić, uz izravno sudjelovanje djelatnika štamparije u odjeljenjima pripreme, offset tiska i grafičke dorade koji su svojim znanjem i sposobnostima doprinijeli kvaliteti održavanja ove stručne posjete. Redovni studenti III godine studijskog smjera Grafičko inžinjerstvo i dizajn izrazili su pozitivne dojmove o svemu što su vidjeli, a posebno nastupom i prijemom gosp.Ante Bilića, kako na početku sa par pozdravnih riječi i predstavljanjem svog poslovnog okruženja, tako i osiguranjem uvjeta da studenti upoznaju gore navedene sadržaje, te na kraju ugodnim razgovorom i ručkom.

 • v3.jpg
 • fakultet_18_20140104_1296976920.jpg
 • fakultet_17_20140104_2091488943.jpg
 • d6086de322f98f66cc694f32ea284557_L.jpg
 • v2.jpg
 • fakultet_16_20140104_1631847383.jpg
 • fakultet_23_20140104_1949029546.jpg
 • fakultet_1_20140104_1142769095.jpg
 • fakultet_19_20140104_1482580246.jpg
 • p18hsel9rg1aud1iq01drrle51faq9.jpg
 • biblioteka.jpg
 • pravni.jpg
 • univerzitet.jpg
 • p18hsel9rg12md145b17221hp11ih8b.jpg