FTS - Druga posjeta Institutu Zenica

Ispis
PDF


Druga posjeta Institutu Zenica


small

Studenti II. godine Fakulteta za tehničke studije, studijskog smjera Građevina i Arhitektura potsjetili su Institut ,,Kemal Kapetanović" u Zenici.

Uz kvalitetan prijem, osoblje Instituta je upoznalo studente sa načinom ispitivanja otpornosti materijala, krenuvši od aparata za zagrijavanje epruveta, zatim mašina kojima se ispituje kidanje, istezanje i savijanje materijala, kao i računarskim softverom kojim se dobije dijagram za dato pucanje epruvete ispitivanih materijala. Ovom posjetom studenti su proširili znanje o načinu ispitivanja materijala i stekli odgovarajuća praktične vještine.
 • fakultet_21_20140104_1802767824.jpg
 • fakultet_17_20140104_2091488943.jpg
 • biblioteka.jpg
 • v2.jpg
 • univerzitet.jpg
 • p18hsel9rg1aud1iq01drrle51faq9.jpg
 • fakultet_23_20140104_1949029546.jpg
 • fakultet_18_20140104_1296976920.jpg
 • fakultet_16_20140104_1631847383.jpg
 • fakultet_1_20140104_1142769095.jpg
 • pravni.jpg
 • fakultet_19_20140104_1482580246.jpg
 • d6086de322f98f66cc694f32ea284557_L.jpg
 • p18hsel9rg12md145b17221hp11ih8b.jpg