PFK - Na Pravnom fakultetu održano predavanje/radionica „Uloga studenata u procesu akreditacije Univerziteta u Travniku: izazovi i perspektive“

Ispis
PDF

Dana 18.4.2015. godismallne na Pravnom fakultetu u Travniku održano je predavanje koje tematizira ulogu studenata u procesu akreditacije Univerziteta u Travniku. Isto je održano kao jedna tačka dnevnog reda na redovnom sastanku udruženja studenata i studentskog parlamenta. Prisutnima se, u saradnji sa dekanom fakulteta, prof. dr. Mensurom Kusturom, obratila viša ass. Benjamina Londrc, voditelj odbora za kvalitet Pravnog fakulteta. Izuzetno je pohvalan veliki odziv studenata svih godina studija. Naime, Univerzitet u Travniku, samim tim i Pravni fakultet kao organizaciona jedinica se nalazi u završnoj fazi akreditacije visokoškolske ustanove. Studenti u procesu akreditacije igraju izuzetno važnu ulogu jer  njihovo zadovoljstvo predstavlja najveću satisfakciju za fakultet.

Studentima je objašnjeno koji su to kriteriji koji moraju biti ispunjeni da bi visokoškolska ustanova bila akreditovana. Prije svega potrebno je da je uposleno dovoljno nastavnika, da nastavnici budu adekvatno kvalifikovani i da predaju predmete za koji su kvalifikovani, da su studentima dostupna neophodna nastavna sredstva (amfiteatri, sale,  biblioteke, računari, projektori). Studenti su izrazili zadovoljstvo kvalitetom, radnim uslovima na fakultetu te brigom uprave za studentska pitanja. Kroz strategiju fakulteta pospješuje se međunarodna saradnja i omogućava mobilnost, kako nastavnika i saradnika, tako i studenata. Tematizirano je i sprovodjenje Bolonjskog procesa, opterećenje studenata, koncept cjeloživotnog učenja, te djelovanje ALUMNI asocijacije. Politika Univerziteta će nastaviti sa pozitivnom praksom anketiranja studenata, evaluacijama nastavnika i saradnika, kontrolom i analizama prolaznosti, sve u svrhu poboljšanja kvaliteta rada. Studentima su šematski predstavljene faze akreditacije, kao i koncept pisanja samoevaluacionog izvještaja koji svjedoči napretku i kvalitetu organizacione jedinice. Posebno je istaknuto kako se studenti ohrabruju da putem studentskih organizacija koje aktivno djeluju na fakultetu, uvijek iznose svoje prijedloge, zahtjeve, te kako su im vrata uprave uvijek otvorena.

Održano predavanje je još jedan pokazatelj tradicionalno dobre saradnje uprave fakulteta, kako sa nastavnicima i saradnicima, tako i sa studentima.

Autorica: Benjamina Londrc, MA

 • pravni.jpg
 • fakultet_1_20140104_1142769095.jpg
 • fakultet_23_20140104_1949029546.jpg
 • p18hsel9rg12md145b17221hp11ih8b.jpg
 • v3.jpg
 • univerzitet.jpg
 • fakultet_18_20140104_1296976920.jpg
 • v2.jpg
 • fakultet_16_20140104_1631847383.jpg
 • p18hsel9rg1aud1iq01drrle51faq9.jpg
 • fakultet_17_20140104_2091488943.jpg
 • fakultet_21_20140104_1802767824.jpg
 • fakultet_19_20140104_1482580246.jpg
 • biblioteka.jpg