PFK - Na Pravnom fakultetu održana javna tribina „Istine i laži o Sutorini“

Ispis
PDF

Dana 23. 05. 2015. godine na Pravnom fakultetu održana je javna tribina „Istine i laži o Sutorini“. Predavači su bili uvaženi prof. dr. Hasan Balić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku i bivši sudija Vrhovnog suda, te prof. dr. Suad Kurtćehajić sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Prisutnima se ispred Institucije koja je domaćin rasprave prvo obratio osnivač i glavni menadžer, prof. dr. Ismet Alija koji izrazio zadovoljstvo odzivom prisutne javnosti. Posebno je istakao kako je po pitanju Sutorine najvažnije predstaviti pravu istinu, kako bi se naredne generacije mogle baviti ovim problemom, koji je od izuzetne važnosti za državu Bosnu i Hercegovinu.

Prof. dr. Suad Kurtćehajić prisutnima je na izuzetno kvalitetan način predstavio situaciju u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina po pitanju drugog izlaza na more. Tema izlaganja je bila „Katastarske opštine Sutorina i Kruševica, historijski i pravni aspekti“, prilikom kojeg je poseban akcenat stavljen na objašnjenja neospornih historijskih činjenica, te na dosadašnje pokušaje vraćanja Sutorine i Kruševice- što je sve potkrijepljeno izvrsnim kartografskim prikazima. 

Prof. dr. Hasan Balić je u svom izlaganju naznačio kako je princip poštenog posjeda imao važnu ulogu još u Rimskom pravu i kako je od izuzetne važnosti da se vratimo pravnim izvorima i literaturi, kako bi došli do istine. Profesor je svojim izlaganjem podstakao mlade studente Pravnog fakulteta da u svojim seminarskim, magistarskim i doktorskim radovima što više obrađuju navedeno pitanje - u ime fakulteta, prava i nauke. Kao zaključak, profesor je predložio da se uvaži mišljenje Udruženja pravnika Bosne i Hercegovine koje predlaže da se pitanje Sutorine i Kruševice registruje kao važno i neriješeno, te da se spremno krene u njegovo rješavanje ali na način da ne bude posljedica po ljudska prava i postkonfliktno društvo.

Nakon navedenih izlaganja uslijedila je rasprava kojoj su se pridružili svi prisutni iznoseći svoja pitanja i stavove. Pravni fakultet Univerziteta u Travniku će i u budućnosti pratiti pitanje statusa Sutorine i Kruševice.

 • fakultet_19_20140104_1482580246.jpg
 • p18hsel9rg1aud1iq01drrle51faq9.jpg
 • biblioteka.jpg
 • d6086de322f98f66cc694f32ea284557_L.jpg
 • fakultet_1_20140104_1142769095.jpg
 • univerzitet.jpg
 • v3.jpg
 • fakultet_18_20140104_1296976920.jpg
 • fakultet_21_20140104_1802767824.jpg
 • v2.jpg
 • pravni.jpg
 • fakultet_16_20140104_1631847383.jpg
 • fakultet_23_20140104_1949029546.jpg
 • fakultet_17_20140104_2091488943.jpg