Historija

Ispis
PDF

 

Univerzitet je prvi privatni univerzitet koji je osnovan uz podršku resornog Ministarsva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB, a na osnovu zakonskih propisa, civilizacijskih postignuća i prakse savremenog svijeta današnjice, čiji je osnovni cilj da bude generator razvoja Srednjobosanskog kantona i šireg područja, kroz podizanje nivoa kvaliteta visokog obrazovanja kako u srednjobosanskoj regiji tako i na području cijele BiH. Voljom osnivača koji su ulaganjem vlastitog kapitala u materijalnim i intelektualnim vrijednostima imali hrabrost donijeti odluke o osnivanju privatnih fakulteta, otvoren je novi pravac i pogled našeg društva na privatni oblik osnivanja visokoobrazovnih institucija. Osnivači prvog privatnog univerziteta na regiji, dali su pečat i historijsku vrijednost u procesu nastajanja, razvoja i unapređivanja rada privatnih visokoškolskih ustanova u Srednjobosanskom kantonu, Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini.

Univerzitet je ustanova visokog obrazovanja koja ima svojstvo pravnog lica. Prvi put je registrovan 2007. godine od kada svoju djelatnost obavlja u skladu sa Rješenjem Ministarsva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB, broj: 03-38-63/07 od 4. 7. 2007. godine. Upisan je u Registar visokoškolskih ustanova SBK/KSB pod brojem 10, na stranici 00010 od akademske 2007/08. godine.

Univerzitet u Travniku (u daljem tekstu Univerzitet) obavlja osnovne akademske studije prvog ciklusa – dodiplomske, studije drugog ciklusa – magistarske studije i studije trećeg ciklusa – doktorske studije.

Historijat razvoja Univerziteta može se podijeliti u dva perioda, i to: period od osnivanja do integracije Univerziteta i period nakon integracije Univerziteta.

Izaberite jezik:

Croatian English French German Norwegian Portuguese Russian Turkish
 • fakultet_18_20140104_1296976920.jpg
 • p18hsel9rg12md145b17221hp11ih8b.jpg
 • fakultet_21_20140104_1802767824.jpg
 • v3.jpg
 • v2.jpg
 • p18hsel9rg1aud1iq01drrle51faq9.jpg
 • fakultet_19_20140104_1482580246.jpg
 • fakultet_16_20140104_1631847383.jpg
 • fakultet_17_20140104_2091488943.jpg
 • d6086de322f98f66cc694f32ea284557_L.jpg
 • univerzitet.jpg
 • biblioteka.jpg
 • fakultet_23_20140104_1949029546.jpg
 • fakultet_1_20140104_1142769095.jpg