Period nakon integracije Univerziteta

Ispis
PDF

Prema članu 60 Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Univerzitet je okončao postupak integracije nakon čega je registrovan u Općinskom sudu u Travniku pod brojem 051-0-Reg-10-000389 dana 23. 9. 2010. godine. Integracija Univerziteta jedan je od od ciljeva Strategije razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini u periodu od 2008–2015 godine koji je Univerzitet uspješno ostvario i napravio prvi korak koji je bio preduslov za pripremu Univerziteta za akreditaciju visokoškolske ustanove. Statusnom promjenom pripajanja svi fakulteti u sastavu Univerziteta u Travniku izgubili su status pravnog lica i pripojeni su u Univerzitet koje je pravno lice i na koje su prenijeta sva prava i obaveze koje su do tada u svom radu ostvarili fakulteti. Integracijom Univerziteta došlo se do značajnih kvalitativnih promjena koje su dovele do uspostavljanja sistema rada koji je jedinstven na svim organizacionim jedinicama u svim segmentima rada Univerziteta.

Uvidom u Akademski kalendar Univerziteta za 2010/’11. godinu, www.unt/ba/O_Univerzitetu/dokumenti, može se uočiti integrisanje svih aktivnosti i realizacija kroz zajedničko učešće i partcipaciju svih organizacionih jedinica. Kalendar aktivnosti organizacije i realizacije studijskih programa na Univerzitetu u akademskoj 2010/’11. godini, www.unt/ba/O_Univerzitetu/dokumenti, propisao je sve nastavne aktivnosti koje su sastavni dio nastavnog procesa (nastavne aktivnosti, ispitne aktivnosti, dopunska nastava i popravni ispiti, trajanje, ovjera i upis u semestar, ljetni odmor i vannastavne fakultativne aktivnosti), a koje se izvode prema zajedničkom planu aktivnosti na svim fakultetima kao organizacionim jedinicama u sastavu Univerziteta.

Izaberite jezik:

Croatian English French German Norwegian Portuguese Russian Turkish
 • biblioteka.jpg
 • univerzitet.jpg
 • d6086de322f98f66cc694f32ea284557_L.jpg
 • fakultet_1_20140104_1142769095.jpg
 • pravni.jpg
 • v3.jpg
 • v2.jpg
 • fakultet_19_20140104_1482580246.jpg
 • fakultet_17_20140104_2091488943.jpg
 • p18hsel9rg12md145b17221hp11ih8b.jpg
 • fakultet_18_20140104_1296976920.jpg
 • fakultet_23_20140104_1949029546.jpg
 • fakultet_21_20140104_1802767824.jpg
 • fakultet_16_20140104_1631847383.jpg