Riječ Rektora

Ispis

Poštovani studenti,

Čast nam je i veliko zadovoljstvo što ste se odlučili da postanete dio akademske zajednice Univerziteta u Travniku.

Univerzitet u Travniku je prvi privatni univerzitet, koji je osnovan na temelju zakonskih propisa i uz podršku resornog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB. Univerzitet je započeo svoje djelovanje još 2006. godine, kroz utemeljenje fakulteta koji se danas nalaze u njegovom sastavu: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Edukacijski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet za tehničke studije i Farmaceutsko – zdravstveni fakultet.

Cilj Univerziteta u Travniku jeste da uz visoke kriterijume i standarde studiranja po Bolonjskoj deklaraciji, obezbijedi efikasnu edukaciju i visok nivo kvaliteta nastavnog procesa. Naš cilj je školovati studente koji će biti aktivni učesnici razvoja zemalja iz kojih dolaze.

Univerzitet u Travniku je dinamička institucija koja sistemski i organizovano potječe mobilnost i razvijanje istraživačkih karijera te omogućava izražavanje talenta i poduzetničke energije svakoga pojedinca – studenta, asistenta, nastavnika.

Studentima su ponuđena sva tri ciklusa obrazovanja, koji se u kontinuitetu izvode i predstavljaju zaokružen obrazovni ciklus, što je jedan od primarnih ciljeva Bolonjskog procesa. Na Univerzitetu se u okviru pet Fakulteta, na sva tri nivoa studija izučavaju ekonomske, pravne, pedagoške, tehničke i zdravstvene studije, čiji su programi savremeni i utemeljeni na usklađenosti teorijskih i praktičnih znanja te u potpunosti prilagođeni aktuelnim kretanjima na tržištu rada.

Aktivnom saradnjom s privredom, partnerstvima za razvoj zajednice, samostalnom i posrednom uključenošću u evropski istraživački prostor i prostor visokog obrazovanja, te najvišim nivoom organizovanosti i odgovornosti Uiverzitet pokazuje svoju javnu odgovornost te pridonosi tranziciji u društvo znanja.

Univerzitet u Travniku osigurava mogućnost unutrašnje i vanjske mobilnosti svojih studenata i nastavnika, racionalno korištenje ljudskih i materijalnih resursa, razvoj multidisciplinarnih naučno-nastavnih djelatnosti te nadzor i stalni rast kvaliteta.

Dragi studenti, Univerzitet u Travniku vam je predstavio samo dio svoje vizije i misije. Otvorio vam je svoja vrata kako biste postali dio naše akademske zajednice, ali i svoje srce kako bismo činili jednu veliku porodicu.

Dobrodošli na Univerzitet u Travniku!


                                                                                                                                                                                                                                       Rektor

                                                                                                                                                                                                                                          prof.dr.Rasim Dacić