Distance Learning Platforma

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Poštovane kolegice i kolege,
dobrodošli na stranicu DL platforme Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije
Univerziteta u Travniku.

Za sva pitanja i poteškoće koje su vezane za prijavu na sistem i 
rad sistema kontaktirajte nas na email:
eftfts.dl@gmail.com