Distance Learning Platforma

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Poštovani,
dobrodošli na stranicu DL platforme Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije
Univerziteta u Travniku.

Sve upite koje imate vezano za prijavu i korištenje DL platforme možete poslati na email:
tehnicka.podrska@eftfts.edu.ba